Löneservice - Support

LÄS MER

Vad kan vi hjälpa dig med?

I denna E-tjänst finner du,

  • E-tjänster för ansökningar
  • Svar på de vanligaste frågorna 
  • Pension
  • Information gällande din lön
  • Ansökan om behörighet
  • Övrigt

Observera att  i denna E-tjänst hanterar Löneservice inte felaktigheter på lön, anställning, schema eller frånvaro. Vid felaktigheter använder ni E-tjänsten Rättelse av lön.

Behandling av personuppgifter

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa