Arbetsgivarintyg - Beställa

LÄS MER

Här kan du som varit eller är anställd i Burlöv, Kävlinge eller Staffanstorps kommun beställa ett arbetsgivarintyg. Arbetsgivarintyg kan enbart beställas på redan arbetad och avlönad tid.

Intyget skickas via länken arbetsgivarintyg.nu inom 14 dagar. Anger ni ingen period för arbetsgivarintyget skickar vi ett intyg för de 12 senaste arbetade månaderna.

När behöver jag ett arbetsgivarintyg? 
Arbetsgivarintyg används av A-kassorna eller Försäkringskassan som underlag för beräkning av arbetslöshetsersättning respektive aktivitetsstöd. Intyget innehåller bland annat anställnings- och löneuppgifter samt uppgifter om arbetad tid inklusive eventuell frånvaro, mertid och ob-ersättning. Arbetad tid redovisas månad för månad, vanligtvis för den senaste tolvmånadersperioden.

Fråga om inloggning

Om du loggar in och startar e-tjänsten så kan du få återkoppling i ärendet, notifieringar om handläggaren behöver mer information eller komplettering.

 

Väljer du gå vidare utan inloggning kan du inte få återkoppling i ärendet, notifieringar om handläggaren behöver mer information eller komplettering.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa